Chuyên mục: Hoa Ngày Lễ 8/3

LƯU Ý ĐẶT HOA DỊP 8/3
Đến Ngày 8/3 Hoa đầu vào tăng cao nên

Khách hàng chọn các mẫu trong Hoa Ngày Lễ sẽ được hưởng các dịch vụ như:

– Hoa Luôn Tươi Mới

– Giá rẻ hơn thị trường

– Các mẫu sẽ được thiết kế nghệ thuật, độc đáo, kết hơn nhiều loại hoa 2023

https://dienhoayeuthuong.net/hoa-ngay-le

-Do tình Hình giá hoa tăng cao 300-400%

*** Nếu Khách hàng chọn các mẫu TRONG danh mục (Hoa Ngày Lễ 8/3 ) các mẫu sẽ không tăng giá (áp dụng ngày 7/3 đến 8/3)

*** Nếu Khách hàng chọn các mẫu NGOÀI danh m ục (Hoa Ngày Lễ 8/3 ) các mẫu sẽ tăng giá 20-30% (áp dụng ngày 7/3 đến 8/3)