Chuyên mục: Hoa Ngày Lễ 14/2

LƯU Ý ĐẶT HOA DỊP 14/02
Đến Ngày 14/2 Hoa đầu vào tăng cao nên

Khách hàng chọn các mẫu trong Hoa Ngày Lễ sẽ được hưởng các dịch vụ như:

– Hoa Luôn Tươi Mới

– Giá rẻ hơn thị trường

– Các mẫu sẽ được thiết kế nghệ thuật, độc đáo, kết hơn nhiều loại hoa 2023

https://dienhoayeuthuong.net/hoa-ngay-le

-Do tình Hình giá hoa tăng cao 300-400%

*** Nếu Khách hàng chọn các mẫu TRONG danh mục (Hoa Ngày Lễ 14/02 ) các mẫu sẽ tăng giá 10% (áp dụng ngày 13/2 đến 14/2)

*** Nếu Khách hàng chọn các mẫu NGOÀI danh m ục LƯU Ý ĐẶT HOA DỊP 14/2
Đến Ngày 14/2 Hoa đầu vào tăng cao nên

Khách hàng chọn các mẫu trong Hoa Ngày Lễ sẽ được hưởng các dịch vụ như:

– Hoa Luôn Tươi Mới

– Giá rẻ hơn thị trường

– Các mẫu sẽ được thiết kế nghệ thuật, độc đáo, kết hơn nhiều loại hoa 2023

https://dienhoayeuthuong.net/hoa-ngay-le

-Do tình Hình giá hoa tăng cao 300-400%

*** Nếu Khách hàng chọn các mẫu TRONG danh mục (Hoa Ngày Lễ 14/2 ) các mẫu sẽ tăng giá 10% (áp dụng ngày 13/2 đến 14/2)

*** Nếu Khách hàng chọn các mẫu NGOÀI danh m ục (Hoa Ngày Lễ 14/2) các mẫu sẽ tăng giá 20-30% (áp dụng ngày 13/2 đến 14/2)